ošetřovné – dotaz

Vážená paní ředitelko,Vážený pane řediteli, 

vnímáme velmi intenzivně potřebu jasného výkladu trvání nároku na ošetřovné v kontextu postupného otevírání školských, dětských atp. zařízení. Prosím o pochopení, že toto téma je stále předmětem aktuální diskuse mezi rezortem MPSV, rezortem MZdr a rezortem MŠ s tím, že aktuální informace bychom měli mít k dispozici v průběhu zítřejšího dne v návaznosti na jednání Vlády ČR.  

Předpokládaný vývoj bude v tom smyslu, že MZdr stanoví jasná pravidla, za kterých mohou rodiče dítě do školského, dětského atp. zařízení umístit. Lze předpokládat, že budou brány v úvahu i objektivní podmínky dané rodiny (mají ve společné domácnosti rizikového seniora atp.) Pokud se týká trvání nároku na ošetřovné, při podání Výkazu péče rodič čestně prohlásí (za tímto účelem upravíme tiskopis), že dítě nesplňuje sociálně-zdravotní podmínky, aby mohlo příslušné zařízení navštěvovat, a v takovém případě nárok na ošetřovné trvá. Pokud se rodič rozhodne o vlastní vůli a bez naplnění sociálně-zdravotních podmínek dítě do příslušného zařízení neumístit, nárok na ošetřovné trvat nebude.

S pozdravem a díky za pochopení 

Kryštof Zrcek Mgr. Kryštof Zrcek
ředitel sekce sociálního pojištění ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika
tel.: +420 257 062 285; mobil: +420 773 792 861
e-mail: krystof.zrcek@cssz.czwww.cssz.cz