Personál

ředitelka Zástupce ředitelky
Mgr. Ludmila Hamáková Bc. Jaroslava Havlasová
učitelky provozní
Martina Bartošová Iveta Česenková
Bc. Adéla Doležalová Petra Hanušová
Zdenka Hurtová Monika Prokešová
Lenka Jelínková Hana Kebelesh (školnice)
Zdenka Jeřábková
Bc. Eva Jiránková kuchařky
Iva Lejnarová Jitka Kolářová (vedoucí ŠJ)
Bc. Jana Nováková Marcela Kinclová (hlavní kuchařka)
Lenka Šulcová Milena Ševčíková (pomocná kuchařka)
Barbora Žáková
Luboslava Půlpánová (školní asistent)