Platby

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání: 500 Kč
(neplatí předškolní děti)

Stravné

Úplata za stravování: 700 Kč (měsíčně)