Řád školní jídelny

VNITŘNÍ    ŘÁD    ŠKOLNÍ    JÍDELNY     PŘI    MŠ    VĚKOŠE

 

adresa :                Mateřská škola                          telefon: 495 213 121
                              K Sokolovně 349
                              Hradec Králové – Věkoše
                              503 41    

 

Školní jídelna se řídí vyhláškou  ,,O školním stravování“ č.107/2005 Sb., a vyhláškou č.137/2004 Sb.
ve znění 602/2006 o hygienických požadavcích na stravovací služby a změn provedených vyhláškou č.107/2008 Sb., nařízením Evropského parlamentu a rady č.852/2004 o hygieně potravin.

 

Právní předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři MŠ.

Stravné se platí zálohově převodem na účet MŠ do 25. dne předcházejícího měsíce.
Vyúčtování je během roku dle dohody v kanceláři ŠJ a školákům je provedeno v měsíci září.

Číslo účtu: 19338511 Kód banky: 0100

 

Výše stravného:

přesnídávka,oběd,svačina 32,- Kč
sedmileté děti 36,- Kč
Přesnídávka, oběd 26,- Kč
sedmileté děti bez svačin 29,- Kč

 

Dítě, které nemá zaplacenou stravu, nemá na ni nárok!

 

VÝDEJ OBĚDU NA TŘÍDÁCH

třída A          11,30 hod.

třída B          11,45 hod.

třída C          11,30 hod.

třída D          11,45 hod.

třída M         11,30 hod.

třída J           11,30 hod.

 

Výdej do čistých jídlonosičů je totožný s výdejem na třídách.

 

Zákaz výdeje obědu do skleněných nádob!!!

Přihlašování a odhlašování stravy – den předem do 12,00hodin!!!

Internetová adresa: www.strava.cz

 

Podle zákona č.561/2004Sb a vyhlášky 107/2005Sb. první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ se považuje za pobyt v MŠ. V případě neodhlášení stravy v dalších dnech nepřítomnosti dítěte v MŠ se strava nesmí odebrat a je hrazena ve výši potravin dle věkové kategorie.

 

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v šatně v každé třídě. Sestavování jídelního lístku se řídí zásadami správné výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

 

 Dotazy a připomínky k provozu ŠJ přijímá Vodalová Vladimíra, vedoucí ŠJ Věkoše.

 

Aktualizace 27. 8. 2014