Charakteristika mateřské školy

  1. Obecná charakteristika školy

2.1 Charakter budovy a jeho okolí

Město Hradec Králové zřídilo s účinností od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Hradec Králové – Věkoše, K Sokolovně 349

Tato mateřská škola se nachází v jedné z nejhezčích čtvrtí města Hradec Králové, v okrajové sídlištní části Věkoše, kde děti nejsou rušeny hlukem ani ruchem města. Poloha mateřské školy nedaleko centra města umožňuje kulturní
i společenské vyžití a zároveň poskytuje dostatečný kontakt s přírodou.

MŠ je šestitřídní, v provozu od roku 1978. Jednotlivé, nově zmodernizované třídy jsou rozmístěny ve třech jednopodlažních pavilonech a jedné hospodářské budově, která je přízemní. V hospodářské části se zabezpečuje stravování, MŠ má vlastní školní kuchyni, obědy jsou vydávány v kuchyňkách, které jsou umístěny ihned vedle jednotlivých tříd.  Dále zde najdeme plně funkční prádelnu a  ředitelnu mateřské školy.

V přízemí a v prvním patře pavilonů jsou umístěné třídy, herny, kabinety na pomůcky, výdejny stravy, šatny, sociální zařízení pro děti a šatny pro personál se sociálním zařízením. Všechny budovy jsou spojené prosklenou spojovací chodbou. Budova je vytápěna centrálním ústředním topením. Obklopuje ji rozlehlá školní zahrada, která je koncipovaná jako park se šesti pískovišti a několika herními prvky. V současné době prochází zahrada celkovou rekonstrukcí.

2.2 Velikost školy, kapacita, počty tříd 

Provoz Celodenní, od 6:30 – 17:00 hodin
Kapacita mateřské školy 150
Výjimka
Počet tříd 6
Charakter tříd 2 třídy předškolní,
4 třídy polosmíšené
Názvy tříd a počet dětí Sluníčka – 26 dětí (přízemí) Budova A
Berušky – 23 dětí (první podlaží) (třídy A a B)
Chobotničky – 26 dětí (přízemí) Budova B
Delfínci – 23 dětí (první podlaží) (třídy C a D)
Ježečci – 26 dětí (první podlaží) Budova C
Motýlci – 26 dětí (přízemí) (třídy J a M)

 

 

Do mateřské školy Hradec Králové – Věkoše se dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákona č. 561/2004 Sb., přijímají děti zpravidla ve věku od 3 let. Zápis se provádí, po dohodě se zřizovatelem, zpravidla v dubnu. Děti se přijímají k 1. září kalendářního roku a dle možnosti v průběhu roku. Přesné podmínky a informace jsou uvedeny ve školním řádu.

Kapacita mateřské školy je 150 dětí.