Charakteristika mateřské školy

Město Hradec Králové zřídilo s účinností od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Hradec Králové – Věkoše,
K Sokolovně 349

Tato mateřská škola se nachází v jedné z nejhezčích čtvrtí města Hradec Králové, v okrajové sídlištní části Věkoše, kde děti nejsou rušeny hlukem ani ruchem města. Poloha mateřské školy nedaleko centra města umožňuje kulturní i společenské vyžití
a zároveň poskytuje dostatečný kontakt s přírodou.

MŠ je šestitřídní, v provozu od roku 1978. Jednotlivé, nově zmodernizované třídy jsou rozmístěny ve třech jednopodlažních pavilonech a jedné hospodářské budově, která je přízemní. V hospodářské části se zabezpečuje stravování, MŠ má vlastní školní kuchyni, obědy jsou vydávány v kuchyňkách, které jsou umístěny ihned vedle jednotlivých tříd. Dále zde najdeme plně funkční prádelnu a ředitelnu mateřské školy.

V přízemí a v prvním patře pavilonů jsou umístěné třídy,  herny, kabinety na pomůcky,  výdejny stravy, šatny,  sociální  zařízení pro děti  a šatny pro personál se sociálním zařízením. Všechny budovy jsou spojené prosklenou spojovací chodbou. Budova je vytápěna centrálním ústředním topením.  Obklopuje  ji  rozlehlá  školní  zahrada,  která je koncipovaná jako park se šesti pískovišti  a několika herními prvky. V současné době stojí zahrada před celkovou rekonstrukcí.

Kapacita MŠ je 156 dětí – zpravidla od tří do šesti let

Provozní doba je od 6:30 – 16:30 hodin