Obecné informace

1.Identifikační údaje o mateřské škole

Zřizovatel – Statutární město Hradec Králové

Československé armády 408
HRADEC KRÁLOVÉ 502 00
Telefon: 495 707 100

Adresa MŠ: Mateřská škola,
Hradec Králové – Věkoše
K Sokolovně 349
Hradec Králové 503 41

Název školy: Mateřská škola, Hradec Králové – Věkoše, K Sokolovně 349

Právní forma: příspěvková organizace od 1. 1. 2003

Identifikační číslo organizace: 71000640
Součástí mateřské školy je školní kuchyně

Bankovní spojení: Komerční banka 19338511/0100

Provoz školy: celodenní, 6. 30 – 16. 30 hodin

Telefon MŠ: 495213121
Ředitelka: 720221413
Zástupce ředitelky: 725392995
Vedoucí školní jídelny: 495218812

E – mail: vekose.ms@volny.cz
Stránky školy: www.ms-vekose.cz
Datová schránka: r2yumeu

Ředitelka: Mgr. Ludmila Hamáková

Zástupce ředitelky: Bc. Jaroslava Havlasová

Počet učitelek: 12
školní asistent: 1

Počet provozních pracovníků: 7