Obecné informace

Identifikační údaje o mateřské škole

Zřizovatel
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
HRADEC KRÁLOVÉ 502 00
Telefon: 495 707 100

     Adresa MŠ:
     Mateřská škola, Hradec Králové – Věkoše
     K Sokolovně 349
     Hradec Králové 503 41

Název školy: Mateřská škola, Hradec Králové – Věkoše, K Sokolovně 349

Právní forma: příspěvková organizace od 1. 1. 2003
Identifikační číslo organizace: 71000640
Součástí mateřské školy je školní kuchyně

Bankovní spojení: Komerční banka 19338511/0100

Provoz školy: celodenní, 6. 30 – 16. 30 hodin

Telefon MŠ: 495 213 121
Ředitelka: 720 221 413
Zástupce ředitelky: 725 392 995
Vedoucí školní jídelny: 495 218 812

E – mail: vekose.ms@volny.cz
Stránky školy: ms-vekose.cz
Datová schránka: 4gf4rb

Ředitelka: Mgr. Ludmila Hamáková

Zástupce ředitelky: Bc. Jaroslava Havlasová

Počet učitelek: 12
asistent pedagoga: 1
chůva: 1

Počet provozních pracovníků: 7

No comments yet.