Přihlášení / odhlášení stravy

klepnutím sem se dostanete na stránky www.strava.cz

 

STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče,

od 1. 11. 2012 byly spuštěny internetové stránky, kde si odhlašujete a přihlašujete své děti ke stravování.

Způsob docházky:

> Celodenní (přesnídávka, polévka, oběd, svačina)

> Polodenní (přesnídávka, polévka, oběd) Na internetu zadáte: www.strava.cz (odhláška stravy)

Číslo zařízení: 7105 (odeslat)

Uživatel: variabilní symbol dítěte (stejný jako při platbách)

Heslo: opět variabilní symbol – možné změnit

Odeslat

Objednávka stravy

Objeví se jídelníček:

Odhlásit :

> CELODENNÍ STRAVA – šipka končí u svačiny

> POLODENNÍ STRAVA – šipka končí u oběda

(kliknutím šipky u požadovaného okénka si objednáte stravu)

Odeslat!!! (pokud toto neuděláte, strava se neodhlásí)

Odhlášení uživatele

V levém horním rohu se Vám objeví částka, kterou disponujeme na stravu.

Upozorňujeme, že koncem měsíce se vám odečte částka na celý příští měsíc.

(strava má být zaplacena předem, vždy do 25. dne v měsíci)

V případě minusové částky se objevíte jako dlužníci, z tohoto důvodu apelujeme na včasné poslání plateb. Děkujeme za pochopení.

Pokud nemáte možnost přístupu na internet, lze odhlášení provést přes internet v MŠ.