Přihlášení / odhlášení stravy

klepnutím sem se dostanete na stránky www.strava.cz

 

Vážení rodiče, od nového roku 2020 nás čekají změny ohledně ceny stravného. Cena u děti 3-6 let bude navýšena z 35,- na 37,- Kč. Cena u dětí předškolních bude z 39,- na 41,- Kč. Doufáme, že naše kroky pochopíte, ze všech sil se snažíme udržet dobrou kvalitu podávané stravy, (denně. čerstvé české maso, regionální potraviny, apod.) Zároveň přecházíme ve školní jídelně na nový program, od kterého si slibujeme zlepšení informaci pro Vás. Od roku 2020 bude částka stravného, kterou, vidíte po Vašem přihlášení na strava.cz – AKTUÁLNÍ. Pouze je s tímto krokem spojena komplikace v případě odhlášení stravy na leden. Odhlášení bude možné až 2. 1. 2019. Z tohoto důvodu Vás velice prosím, budete-li potřebovat odhlásit dny 2. a 3. 1, 2020, pošlete SMS na mé telefonní číslo 724 809 380, nebo se nahlaste u paní učitelky na své třídě a v seznamech tyto dny odhlaste. Velice děkuji za pochopení.

Zároveň Vám přejeme krásné svátky, hodně zdraví do nového roku a moc si to s Vašimi dětmi užijte!

Jitka Kolářová – vedoucí jídelny

 

STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče,

od 1. 11. 2012 byly spuštěny internetové stránky, kde si odhlašujete a přihlašujete své děti ke stravování.

Způsob docházky:

> Celodenní (přesnídávka, polévka, oběd, svačina)

> Polodenní (přesnídávka, polévka, oběd) Na internetu zadáte: www.strava.cz (odhláška stravy)

Číslo zařízení: 7105 (odeslat)

Uživatel: variabilní symbol dítěte (stejný jako při platbách)

Heslo: opět variabilní symbol – možné změnit

Odeslat

Objednávka stravy

Objeví se jídelníček:

Odhlásit :

> CELODENNÍ STRAVA – šipka končí u svačiny

> POLODENNÍ STRAVA – šipka končí u oběda

(kliknutím šipky u požadovaného okénka si objednáte stravu)

Odeslat!!! (pokud toto neuděláte, strava se neodhlásí)

Odhlášení uživatele

V levém horním rohu se Vám objeví částka, kterou disponujeme na stravu.

Upozorňujeme, že koncem měsíce se vám odečte částka na celý příští měsíc.

(strava má být zaplacena předem, vždy do 25. dne v měsíci)

V případě minusové částky se objevíte jako dlužníci, z tohoto důvodu apelujeme na včasné poslání plateb. Děkujeme za pochopení.

Pokud nemáte možnost přístupu na internet, lze odhlášení provést přes internet v MŠ.